Działania MKRPA w Lipnie obejmuja także szeroko pojętą profilaktykę uzależnień. Profilaktyką  uzależnień od alkoholu zajmuję się p. Ryszard Kraska, profilaktyką uzależnień od narkotyków i dopalaczy - Zbigniew Celebucki oraz Zdzisław Betlejewski.

 

DZIAŁANIA MKRPA W 2010 r.

W tym roku programem profilaktyki uzależnień zostały objęte szkoły podstawowe i gimnazjalne. w spotkaniach uczestniczyło około 1000 uczniów. W ramach programu młodzież mogła usłyszeć o szkodliwości narkotyków  i o głównej konsekwencji ich zażywania - uzależnieniu. Podczas zajęć poruszano także problem asertywnej postawy jako ważnego elementu podczas odmawiania proponowanych narkotyków.
Nie można ukrywać, że problemu  narkotyków w szkołach nie ma. Mieliśmy okazję rozmawiać wprost z uczniami eksperymentującymi z narkotykami. Ważną obserwacją jest fakt, że młodzież interesuje się narkotykami (dużo o nich wie), a w ich środowisku często pojawiają się środki psychoaktywne zażywane przez kolegów i koleżanki. W dalszych planach jest szkolenie dla nauczycieli z zakresu rozpoznawania objawów zażycia narkotyków. Planujemy również zorganizować profilaktyczne koncerty ze znanym muzykiem.

SPOTKANIA Z MŁODZIEŻĄ

MKRPA w Lipnie podjęła szereg działań, aby przeciwdziałać szerzącemu się uzależnieniu od narkotyków, alkoholu i dopalaczy wśród młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych. Od września do listopada br. roku odbyło się wiele zajęć poświęconych tematyce uzależnienia. Podstawowym problemem poruszanym na spotkaniach było uzależnienie oraz niebezpieczeństwo zażywania Dopalaczy. Młodzież mogła usłyszeć, że środki te prowadza do uzależnienia i związanych z ich zażywaniem konsekwencji tj. problemy z prawem, rozpad rodziny, trudności w nauce, ryzykowne zachowania.
Podczas rozmowy z młodzieżą (13-16 r.ż.), której temat narkotyków i dopalaczy jest dobrze znany okazało się, że w ich środowiskach są środki psychoaktywne. Ponadto duża część gimnazjalistów eksperymentuje z narkotykami najczęściej marihuana, amfetamina. Grupy gimnazjalistów deklarowała, że palą dość często marihuanę. Na moje pytanie, czy jeżeli mieliby ten środek za darmo to, czy odurzaliby się nim. Odpowiedź była zatrważająca, ponieważ powiedzieli, tak. Z kolei młodzież w szkołach podstawowych (klasy 6) eksperymentują z alkoholem – często są już po pierwszej inicjacji.

Przez okres kilku ostatnich miesięcy uświadomiłem sobie jak wiele młodych ludzi ma do czynienia z środkami uzależniającymi. Z doświadczenia wiem, że młody człowiek nie jest świadomy konsekwencji swoich zachowań. Okres adolescencji jest dość trudny dla młodego człowieka. Związane jest to z dość szybkim rozwojem fizyczny (hormonalny) oraz z wyjście z roli dziecka, a wkraczanie w świta nastolatka. Jest to moment dużych napięć wewnętrznych, szukania autorytetów, grup rówieśniczych. Ponadto młodzi ludzie zaczynają mieć swoje zdanie, co może powodować szereg napięć w domach rodzinnych. Nastolatkowi w tym trudnym czasie potrzebne jest wsparcie, zrozumienia, a przede wszystkim okazanie szacunku i wysłuchania tego co próbują przekazać swoim rodzicom. Nie oznacza to, że rodzic powinni zgadzać się ze zdaniem dzieci, bardziej chodzi o danie możliwości wyrażenie im tego, co czują i myślą. Oczywiście jest to skrót potrzeb nastolatków. Okres ten charakteryzuje jeszcze jedno ważne zachowanie, a mianowicie ciekawość. Młodzież zaczyna eksplorować ,,smak życia dorosłych” pierwsze zauroczenie, pocałunek, papieros, alkohol, narkotyk. Najczęstszymi przyczynami nałogowych zachowań jest ciekawość i towarzysząca jej nuda. Czyli nuda + ciekawość = niebezpieczeństwo – odnoszę do zachowań ze środkami psychoaktywnymi. Każdy z nas może zrozumieć młodego człowieka wspominając swoją młodość. Natomiast 15-20 lat temu problem z dostępnością i modą na narkotyki był całkiem inny. Dziś narkotyki staja się częścią kultury. Czego możemy doświadczać włączając TV, gdzie kabaret, filmy, programy ukazują ten problem niekoniecznie w negatywnym świetle. Muzyka Rap jest często zachętą do palenia marihuany. Przytoczę kawałek takiego utworu: 

Tam prowadzą moje hiphopowe drogi
Tu mieszkają moi koledzy
Tu nabrałem nowej wiedzy
To blanty pale zima na klatce
Latem na boisku
Typy w mundurach nie lubią nas wcale
Ale szczerze mówiąc ja to wale i dalej pale
Na Widze i Orliku jest wielu oponentów
Znajdziesz tez frajerów do zrobienia przekrętów
Jeśli znasz dealerów dostaniesz na kreskę ładunek do skrętów
Dobra gadka i nikt się nie oprze
Kto to zna na pewno mnie poprze
Na tym kończę moją zwrotkę no i dobrze.

Dla nastolatków muzyka jest bardzo ważna i nie chodzi oto, aby zakazywać im słuchania jej. Istotne jest, aby rozmawiać o zagrożeniach płynących z używania narkotyków. Warto zadać sobie pytanie, kto z nas ma czas, aby rozmawiać z dzieckiem oraz ile czasu poświęcamy na budowanie z min relacji. Mam nadziej, że to pytanie pobudzi do refleksji.

Zbigniew Celebucki  

Refren utworu zaczerpnięty ze strony: http://tekstyhh.pl/index.php/DJ-600V/Wschodnia-teoria-feat.Da-Dope-Clan.html

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI I RODZICÓW

 
Kolejnym działaniem MKRPA w zakresie profilaktyki będzie szkolenie dla nauczycieli i rodziców prowadzone przez dr Jolantę Celebucką, która od lat współpracuje z MKRPA.  Problematyka poruszana na szkoleniu będzie dotyczyła m.in. najświeższej wiedzy z zakresu dopalaczy i uzależnienia. Ponadto będzie możliwość zdobycia informacji dotyczącej tego jak rozpoznać osobę pod wpływem środków psychoaktywnych oraz jak postępować w momencie kiedy dziecko zażywa środki psychoaktywne.    

Aleksandra Furmańska - trener i specjalista zajmująca się od wielu lat profilaktyką uzależnień w 2010 roku przeszkoliła wielu nauczycieli w szkołach podstawowych i gimnazjalnych do prowadzenia zajęć profilaktycznych ,,Trzeci Elementarz, czyli Program Siedmiu Krokow". Dzięki temu szkoleniu dzieci uczestniczyły w rozszerzonym programie profilaktyki uzależnień. Każde działanie prewencyjne ma oddalić młodych ludzi od pierwszej inicjacji z alkoholem i narkotykami. Oczywiście naszym pragnieniem jest, aby młodzi ludzie nie zażywali w ogóle narkotyków, dlatego też podejmujemy w Lipnie wiele działań służących temu celowi.