MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W LIPNIE

 

Członkowie:

Barabara Danielecka - Przewodnicząca

Izabela Kopczyńska - Sekretarz

Krystyna Rodkiewicz - Członek

Regina Strulak - Członek

Iwona Świtalska Zaborowska - Członek

Mieczysław Jastrzębski - Członek