Zapraszamy wszystkich szukających pomocy dla siebie lub członków swoich rodzin do

PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH:

Jolanta Banasik
Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Lipno, ul. Kościuszki 12, II p. pok. 23 - czwartek 12.00 - 14.00 

Zofia Pachnik
Punkt Konsultacyjny, terapia dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych i Dorosłych Dzieci Alkoholików
Lipno, ul. Kościuszki 12, II p. pok. 23 -  wtorek 11.00 - 18.00

Katarzyna Szymańska
Grupa Rodzinna (dla współuzależnionych)
Lipno, ul. Kościuszki 12, II p. pok. 23 - piątek 16.00 - 19.00

Wiesław Konopnicki, Jacek Gajewski
Grupa Wsparcia dla Osób Uzależnionych
Lipno, ul. Kościuszki 12, II p. pok. 23 - czwartek 16.00-19.00        

Zbigniew Celebucki - tel. 512 359 880

Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych od Narkotyków

Lipno, ul. Kościuszki 12, II p. pok. 23 - poniedziałek 17.20 - 19.20

Radosław Wysocki

Punkt Konsultacyjny dla Osób Potrzebujących Pomocy Psychologicznej i Terapeutycznej Osób Uzależnionych

Lipno, ul. Kościuszki 12, II p. pok. 23 - sobota 10.00 - 12.00