ZTU nagradza i inspiruje

W Lipnie tegoroczna kampanię "Zachowaj Trzeźwy Umysł" oraz "Odpowiedzialny Kierowca" rozpoczęliśmy naradą roboczą w Urzędzie Miejskim. W spotkaniu udział wzięli szkolni koordynatorzy, członkowie MKRPA w Lipnie oraz przedstawiciel lipnowskiej policji - mówi Aleksandra Furmańska, przewodnicząca MKRPA i koordynatorka kampanii ZTU. Podczas narady inicjującej obydwie kampanie Aleksandra Furmańska przedstawiła zebranym tegoroczne założenia i cele kampanii oraz rozdała materiały profilaktyczne. Ustalona została też strategia i harmonogram działań w poszczególnych placówkach oraz na szczeblu miasta.

Do kampanii ZTU 2012 przystąpiły wszystkie szkoły podstawowe i gimnazja lipnowskie wraz ze świetlicami profilaktyczno-opiekuńczymi. - Wzorem lat ubiegłych oprócz działań konkursowych podjęliśmy szereg dodatkowych akcji o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym wpisujących się w ducha i filozofię kampanii - podkreśla koordynatorka.

Zorganizowano m.in.: cykl spotkań z przedstawicielami lipnowskiej policji dotyczący bezpieczeństwa na drodze, konkursy literackie i plastyczne z zakresu profilaktyki uzależnień, cykl spektakli Teatru Profilaktycznego „Kurtyna", cykl konkursów „Nie pal przy mnie", konkursy wiedzy o zdrowiu i zdrowym odżywianiu, wystawy promujące zdrowy styl życia i ekologię, cykl warsztatów realizowanych przez współpracujących z MKRPA w Lipnie terapeutami uzależnień. Młodzież ze świetlic środowiskowo-profilaktycznych oraz z Młodzieżowego Klubu Profilaktycznego działającego przy parafii Bl. Kozala w Lipnie wyjechała na atrakcyjne wakacyjne turnusy profilaktyczne.

18 października 2012 r. w Miejskim Centrum Kulturalnym w Lipnie dokonano uroczystego podsumowania tegorocznej edycji kampanii ZTU. Podczas spotkania przekazano na ręce sekretarza Urzędu Miejskiego w Lipnie certyfikaty dla miasta i burmistrza oraz wręczono nagrody i dyplomy laureatom konkursów. Na zakończenie przedstawicielom wszystkich placówek biorących udział w tegorocznej edycji Zachowaj Trzeźwy Umysł przekazano nagrody ufundowane tradycyjnie przez MKRPA w Lipnie. - W podzięce za aktywny udział młodzieży i nauczycieli w propagowaniu zdrowego stylu reprezentanci szkół i świetlic otrzymali sprzęt sportowy, radiomagnetofony i książki - komentuje pani przewodnicząca.

(Żródło: www.trzezwyumysl.pl/news/show/id/3868)