Azyl dla młodzieży

Z inicjatywy członków Miejskiej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Lipnie oraz dzieki przychylności księdza Proboszcza Stefana Maćczaka z Parafii Michała Kozala w naszym mieście powstał Młodzieżowy Klub Profilaktyczny. Miałem okazję obserwować naszą młodzież, z niektórymi udało mi się złapać kontakt. To otwarta grupa, która widząc mnie w Lipnie przystawała i mówiła o swoich problemach – mówi jeden z współtwórców Klubu Młodzieżowego - Zdzisław Betlejewski z Torunia. Wiemy, że lipnowska młodzież boryka się z pewnymi problemami, znamy je i dlatego chcemy stworzyć im miejsce z prawdziwego zdarzenia, gdzie mogą przyjść, porozmawiać, nauczyć się, że zawsze jest jakieś wyjście z kazdej skomplikowanej sytuacji – dodaje drugi pomysłodawca klubu - terapeuta uzależnień Zbigniew Celebucki. Oferta klubu skierowana jest do każdej młodej osoby, która nie ma pomysłu jak spędzić swój wolny czas. Natomiast liczymy, że do klubu trafi również młodzież, która ma do czynienia z narkotykami i alkoholem. Osoby, które mają za sobą eksperymenty ze środkami psychotropowymi i niestety często kolizje z prawem. Myślą przewodnią tej inicjatywy, jak zapowiadają sami organizatorzy jest to, aby pozyskać  trudną młodzież, zanim zabiorą ją narkotyki czy alkohol. Zajęcia, które odbywają się na terenie Parafii Michała Kozala w Lipnie są typowym sposobem na odciągnięcie młodziezy od używek, samowolki, marazmu, który szczególnie silnie odczuwalny jest w okresie zimowym. W zamian za udostępnienie sali młodzież będzie wykonywać drobne prace na terenie parafii, co stanowi również element terapeutyczny.
Klub Młodzieżowy czeka na chętnych w każdy poniedziałek od godziny 17.00-20.00. Bliższe informacje i ewentualne zapisy można uzyskać w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, której siedziba znajduje się w Urzędzie Miejskim, Plac Dekerta 8 pokój nr 7, w piątek w godzinach od 15.00-18.00